Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

KVKK

Web sitemizin adresi: https://www.agselektronik.net/

AGS ELEKTRONİK “MÜŞTERİ’’ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, tarafınıza ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sertifika bilgisi, eğitim bilgisi, görsel ve işitsel bilgiler, finansal bilgilere ilişkin kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak AGS Elektronik  LTD. ŞTİ. Şirketi (“ŞİRKET”) tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin hukuk işleri süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

a) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket’e fiziki yahut elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

  1. İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.agselektronik.net web adresinde yer alan  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; agselektronik@hs02.kep.tr   KEP adresine, info@agselektronik.net e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 145 Sultanbeyli, İstanbul, adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu AGS Elektronik, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizin adresi: https://www.agselektronik.net

AGS ELEKTRONİK ÇEREZ POLİTİKASI

AGS ELEKTRONİK LTD. ŞTİ’nin www.agselektronik.net veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu Çerez Politikası, Web Sitelerinde kullanılmakta olan çerezler hakkında ziyaretçilere bilgi vermek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Çerezler

Çerez ve benzeri teknolojiler (“çerez”) web sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, geliştirilmesi ve optimize edilmesi, kullanıcı deneyiminde gerekli iyileştirmelerin yapılması, ziyaretçilerin ilgi alanına göre geliştirilen içerik ve reklamların gösterilmesi ve web sitesindeki yoğunluğu ölçmek amacıyla telefon, bilgisayar ve tablet gibi akıllı cihazlara yerleştirilen tanımlama bilgileridir. Çerezler sunucunun ziyaretçiyi tanımasına olanak sağlar ve ziyaret eden kişiyi tanımlayan bazı kişisel bilgiler içerebilir.

Web Sitelerinin sağlıklı ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak, kullanıcılarının sitede gezinmesini ve Web Sitelerinin tüm özelliklerinden faydalanmasını sağlamak, Web Sitelerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ziyaretçilerin ilgi alanlarına uygun kişiselleştirilmiş reklam, kampanya ve teklifler sunmak için çerez kullanılmaktadır. Web Sitelerinde kullanılan çerezler ile toplanan veriler tarafımızca ziyaretçilerin kimliğini belirlemek amacıyla kullanılmamaktadır.

1.1 Kesinlikle Gerekli Çerezler

Kesinlikle gerekli çerezler, Web Sitelerinin çalışması için gereklidir ve devre dışı bırakılamaz. Bu çerezler, Web Sitelerinde dolaşmanıza ve çerez tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi taleplerinize karşılık gelen özellikleri kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Bu çerezlerin kullanımı sayesinde ziyaretçilere ilişkin bilgiler hatırlanarak Web Siteleri tekrar ziyaret edildiğinde veya tek bir oturum kapsamında farklı sayfalarda gezinilmesi durumunda ziyaretçilerin kesintisiz bir deneyim yaşaması mümkün kılınmaktadır. Tarayıcınızı kullanarak bu çerezleri engellemeniz durumunda, Web Sitelerinin bazı kısımları düzgün çalışmayabilir.

1.2 Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler Web Sitelerinin sizin detaylarınızı ve tercihlerinizi (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve kişiye özel özellikler sağlamasını sağlar. Bu çerezler metin boyutunda, yazı tiplerinde veya Web Sitelerinin diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Tarayıcınızı kullanarak bu çerezleri engellemeniz durumunda bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

1.3 Performans Çerezleri

Performans çerezleri, Web Sitelerinin performansının takip ve analizi amacıyla, en fazla ziyaret edilen sayfalar, en fazla tıklanan bağlantılar, karşılaşılan hata mesajları, ziyaret süresi gibi ziyaretçilerin yaptığı işlemlere ilişkin bilgileri toplayarak, rapor oluşturulmasını ve böylece Web Sitelerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Çerez bilgileri bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki çerez sağlayıcı üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

1.4 Hedefleme/Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, ziyaretçilerin ilgi alanına giren konularda ziyaretçilere reklam gösterilmesi, aynı reklamların tekrar gösterilmesinin engellenmesi ve bir reklam kampanyasının etki alanını ölçmek gibi amaçlarla kullanılır. Reklam çerezleri sayesinde Web Sitelerine yapılan ziyaretler hatırlanır ve söz konusu bilgiler çerez sağlayıcısı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

  1. Çerez Tercihleri

Ziyaretçiler, Web Sitelerini ziyaret ederek ve çerez tercihlerini belirterek, çerezlerin bu Politika’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmasına ve üçüncü taraf çerezlerinin yurt içi ve yurt dışındaki ilgili çerez sağlayıcılarıyla paylaşılmasına onay vermiş olurlar. Bununla birlikte, ziyaretçiler Web Sitelerinde kullanılan çerezlerin hepsini veya bir kısmını kabul etmeme imkanına sahiptir. Ancak zorunlu veya fonksiyonel çerezlerinin reddedilmesi halinde Web Sitelerinin tüm işlevlerine erişilemeyebilir, erişimde bazı kısıtlamalar olabilir veya Web Siteleri gerektiği gibi çalışmayabilir.

Ziyaretçiler çerez onay ve ret tercihlerini aşağıdaki linke tıklayarak değiştirebilirler veya alternatif olarak kullanmakta oldukları internet tarayıcısının ayarlar menüsünden gerçekleştirebilir. Geçmişte kaydedilmiş olan çerezler de ilgili tarayıcı üzerinden silinebilir. Tarayıcınızın ilgili ayarlar bölümüne ulaşmakta zorluk çekerseniz, aşağıda yer alan linkleri veya tarayıcınızdaki “Yardım/Help” menüsünü kullanarak çerez ayarları menüsüne ulaşabilirsiniz.

Google Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma
Yandexhttps://yandex.com.tr/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.html
Bilgi Alın
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?